Regulamin promocji „DRZWI O WARTOŚCI MIN. 1500 ZŁ Z MONTAŻEM ZA 1ZŁ”

 1. Postanowienia ogólne
  Regulamin ten ustala reguły dotyczące promocji organizowanej przez Grupę Athena Sp. z o.o.. Siedziba firmy znajduje się na ulicy Srebrnej 10 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-461. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, pod numerem KRS: 0000942986, NIP: 5542971234, REGON: 381662409. W dalszej części dokumentu firma będzie określana mianem „Organizator”.
 2. Zakres promocji
  Promocja jest ważna dla zamówień dokonanych w Centrum Podłóg Athena, ulokowanym przy ul. Karola Szajnochy 2, Bydgoszcz, w okresie od 20 maja do 30 czerwca 2024 roku. Dotyczy ona zakupu wszystkich drzwi o wartości min. 1500zł.
 3. Zasady promocji
  3.1 Promocja obowiązuje tylko przy zamówieniu minimum jednego zestawu o wartości min.1500zł, który składa się ze skrzydła, ościeżnicy i klamki.
  3.2 Promocja obejmuje montaż ościeżnicy w otworze przygotowanym przez klienta, osadzenie i wyregulowanie skrzydła oraz montaż klamki i zamka.
  3.3 Promocja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
  3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi montażu, jeśli nie będzie możliwości wykonania zlecenia u Klienta.
  3.5 Produkty zakupione w ramach promocji „DRZWI O WARTOŚCI MIN. 1500 ZŁ Z MONTAŻEM ZA 1ZŁ” nie kwalifikują się do dodatkowych rabatów. Promocje nie są łączone.
  3.6 Montaż wykonują pracownicy Grupy Athena.
  3.7 Koszty dostawy i transportu są zgodne z cennikiem Centrum Podłóg Athena.
  3.8 W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia przekroczy okres trwania Promocji, uczestnik nie traci prawa do skorzystania z Promocji, pod warunkiem złożenia zamówienia w terminie określonym w punkcie 1 regulaminu. 
  3.9 Promocja obejmuje Klientów dokonujących zakupu drzwi na cele dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12 a-c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT 8%). Mechanizm promocyjny polega na zrabatowaniu ceny usługi montażu tak, aby łączna cena za zakup drzwi z montażem ze stawką VAT 8% była równa cenie samego towaru bez usługi montażu ze stawką VAT 23% 
 4. Ograniczenia promocji
  4.1. Promocja nie zawiera usług demontażu starych ościeżnic ani podcinania skrzydła drzwiowego
  4.2 W przypadku konieczności wykonania powyższych prac dla prawidłowego montażu, Montażysta poinformuje Klienta o tej sytuacji. Cena usług jest zgodna ze standardowymi cenami Centrum Podłóg Athena Sp. z o.o.
  4.3 Po otrzymaniu informacji o dodatkowych kosztach, Klient może:
 • Odstąpić od umowy,
 • Zlecić kontynuację prac po zapłaceniu ustalonej ceny.
  Jeśli Klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy po zakończeniu promocji, nie będzie mógł przenieść promocji na kolejny zakup.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia uczestników promocji.
5.2 W przypadku niejasności lub wątpliwości dotyczących zapisów regulaminu, Organizator ma wyłączne prawo do ich ostatecznej interpretacji. Nabywca może w każdej chwili zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z zastosowaniem regulaminu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *